Responsible Business


Grönt hotell i Oslo bedriver en ansvarsfull verksamhet

Att ta ansvar för miljön och det lokala samhället har under många år varit en viktig del av Radisson Hotel Group engagemang för hållbar utveckling. År 2001 stärktes detta engagemang och placerades inom ramen för ett program som vi kallar Responsible Business (RB), dvs. ansvarsfull verksamhet. Varje hotell har en unik RB-handlingsplan som täcker områden såsom samhällsengagemang, miljöförbättring, anställdas välmående samt hälsa och säkerhet.

Hotellen är engagerade i lokala välgörenhetsgrupper såväl som i den internationella välgörenhetsorganisationen World Childhood Foundation som stöds av Radisson Hotel Groupp. Stiftelsen arbetar för att försvara barns rättigheter och främja bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn som lever i risk i hela världen.

Radisson Blu-hotellen belönades med miljömärket Gröna Nyckeln för år 2015. Gröna Nyckeln är ett ledande internationellt miljömärke som för närvarande finns i fler än 40 länder. Certifieringen stöds av World Tourism Organization såväl som FN:s miljöprogram UNEP. Våra hotell arbetar aktivt för att minska sin inverkan på klimatet och miljön.

RB-insatser

Kunder

 • Hotelldirektörens månatliga informationsblad
 • RB-information placeras i alla rum och sviter
 • RB-faktablad i alla försäljningsaktiviteter och avtal
 • Användning av organiska och ekologiskt sunda produkter om tillgängligt
Medarbetare
 • RB-introduktionsprogram för alla nyanställda
 • Kvartalsmässiga RB-kurser
 • RB-aktivitetskalender med fokus på månatliga sociala och miljömässiga utmaningar
 • RB-informationstavla och intern informationskanal
Community
 • Nära samarbete med Frälsningsarmén 
 • Samarbete med Oslo stad som ett supportcenter för behövande släktingar och vänner i krissituationer
Miljö
 • Minskning av förbrukningen av energi och vatten
 • Minskning av avfall
 • Miljömärkt med Gröna Nyckeln