Villkor


  Uppdaterad 2016.02.25

  Presentkortet
  Radisson Hotel Groups presentkort (”presentkortet”) utfärdas av det danska aktiebolaget Rezidor Loyalty Management A/S som har sitt huvudkontor på Amager Strandvej 60-64, 3:e vån, 2300 Köpenhamn S, Danmark. Presentkortet är ett bundet förbetalt kort som kan användas som betalningsmedel på hotell i familjerna Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Park Inn by Radisson och Park Plaza i följande länder (”valt land”):
  Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Island, Italien, Jordanien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Libanon, Libyen, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

  KÖPA PRESENTKORTET
  Detta presentkort är utformat och tillgängligt för både enskilda kunder och företagskunder, i form av ett fysiskt eller elektroniskt kort. Presentkortet kan köpas på deltagande hotell eller online och företagskunder kan dessutom köpa kortet via globala försäljningskontor. Alla personer eller juridiska enheter som köper minst tjugofem (25) presentkort vid samma tillfälle är kvalificerade som företagskunder. Om ett presentkort köps in online kan köparen anpassa det genom att överföra en bild som ska tryckas på framsidan av presentkortet. Click to read the conditions. Vidare gäller att kunder som är medlemmar i ett samarbetande lojalitetsprogram (t.ex. Miles & More och SAS Credits) kan få ett presentkort genom inlösen av bonus eller poäng, i enlighet med reglerna för respektive lojalitetsprogram.

  Alla inköp av presentkort görs direkt från utfärdaren Rezidor Loyalty Management A/S. Enskilda kunder kan endast betala via kreditkort medan företagskunder kan betala via kreditkort eller mot faktura.
  Enskilda kunders inköp online kan ångras genom skriftligt meddelande till Radisson Hotel Group Gift Card Support Centre, European Reservation Centre, 4th Floor – Block 7, Belfield Office Park, Clonskeagh, 4 Dublin, Irland inom fjorton (14) kalenderdagar efter inköpsdatumet, med förbehåll för att presentkortet inte har använts för någon betalning. Presentkort som köps in på deltagande hotell eller genom inlösen av bonus eller poäng från ett samarbetande lojalitetsprogram täcks inte av ångerrätten.

  BELOPP OCH AVGIFTER
  När ett presentkort köps in online eller köps in av företagskunder är endast fasta belopp i EUR eller GBP tillgängliga (20-50-75-100-150 EUR/20-50-75-100 GBP). Om presentkortet köps in på ett hotell kan kunden välja belopp för kortet, från 20,00 EUR/20,00 GBP till högst 150,00 EUR/100,00 GBP.
  Inköpspriset för ett presentkort omfattar kortets belopp plus eventuella administrativa avgifter och leveransavgifter (om tillämpligt). Inga administrativa avgifter eller leveransavgifter tillkommer om presentkortet köps på ett hotell. Inköp online och via de globala försäljningskontoren (endast företag) är föremål för administrativa och leveransavgifter som varierar beroende på valt leveranssätt och leveransadress. Administrativa avgifter och leveransavgifter betalas av kunden och debiteras utöver inköpspriset. De tillämpliga avgifterna kommer att beräknas och visas före slutförandet av inköpet.

  LEVERANS
  Fysiska presentkort kommer att skickas ut samma dag om beställningen görs före kl 14.00 GMT (måndag t.o.m. fredag, utom offentliga helger). E-presentkort är tillgängliga inom en (1) dag och kommer att skickas till mottagaren via e-post. Den som köper ett presentkort har eget ansvar för att uppge en korrekt leveransadress. Radisson Hotel Group har inget ansvar för någon sen leverans eller utebliven leverans som orsakas av felaktig leveransinformation eller någon annan orsak som ligger utan för Radisson Hotel Groups kontroll.

  AKTIVERA PRESENTKORTET
  Förutsatt att betalning har inkommit aktiveras presentkortet automatiskt inom en dag efter leveransdatum eller, när det rör sig om ett inköp från en företagskund, inom en dag efter bekräftelse att presentkorten har tagits emot. Presentkortet aktiveras omedelbart om det köps in på ett deltagande hotell eller som ett e-presentkort. När presentkortet har aktiveras identifierar ett online-datasystem det som e-pengar som är i omsättning. Det går inte att fylla på presentkortet. Den PIN-kod som allokeras till presentkortet är inte förknippad med kortaktiveringen, utan används endast för säkerhetsändamål vid inlösen, för saldokontroller och för att förhindra förluster efter registrering (se nedan).

  FLERA MÄRKEN OCH FLERA LÄNDER
  Presentkortet kan användas för betalning av hotelltjänster och konsumtion på ett Radisson Hotel Group-hotell i ett valt land, dvs. övernattning, restaurang- och barnotor samt på spa-anläggningar. Kortets värde kan inte bytas mot kontanter och presentkortet kan ej heller användas för förskottsbetalning av online-bokningar av hotellrum eller -tjänster. Presentkortets belopp kan utnyttjas i sin helhet eller delvis i en valfri transaktion, men det måste förbrukas före utgångsdatumet.

  GILTIGHET
  Presentkortet är giltigt under tjugofyra (24) månader räknat från aktiveringsdatumet. Om innehavaren av presentkortet inte har utnyttjat det fullständiga beloppet när kortet utgår kommer Radisson Hotel Group att efter skriftlig förfrågan att återbetala det belopp som återstår på kortet, dock med förbehåll för en administrativ avgift på 25 EUR per presentkort eller per presentkortsnummer om det är ett e-presentkort. Alla förfrågningar om återbetalning skall göras online, på fliken Refund på vår särskilt avsedda webbplats giftcard.rezidor.com, genom att skicka in online-formuläret under en period från veckan efter presentkortets utgångsdatum och senaste tolv (12) månader efter utgångsdatumet. Formuläret innehåller fält för presentkortets nummer och PIN-kod, bankuppgifter och kortinnehavarens namn och adress som ska bevisas genom att bifoga en skannad kopia av kortinnehavarens nationella ID-handling, t.ex. pass, ID-kort eller körkort. Hotellen kan inte återbetala kontanter.

  KORTETS SALDO
  Varje presentkortstransaktion kommer att debiteras mot presentkortets saldo och om transaktionen överstiger det aktuella saldot måste kortinnehavaren betala mellanskillnaden direkt till hotellet via någon annan betalningsmetod. Innehavaren av ett presentkort kan kontrollera saldot när som helst online, genom att använda en kontrollfunktion (giftcard.rezidor.com) som innehavaren få tillgång till via kortets nummer och PIN-kod. Om det rör sig om ett fysiskt presentkort är PIN-koden tryckt under ett skrapskikt på baksidan av kortet och för e-presentkort anges PIN-koden i e-postmeddelandet.

  FÖREBYGGA FÖRLUST
  Presentkortet måste alltid hållas säkert och förvaras med samma omsorg och uppmärksamhet som kontanter.
  Kortet kan registreras på giftcard.rezidor.com i syfte att minska risken för skador om det går förlorat eller blir stulet. Den PIN-kod som levereras med presentkortet måste anges vid registreringen. När presentkortet har registrerats kan den rättmätiga innehavaren blockera det online och kontakta supportavdelningen för presentkort. Presentkortets återstående belopp kommer då att överföras till ett nytt kort som sedan skickas ut till kortinnehavaren.
  Det går inte att spärra presentkortet om det inte har registrerats. I sådana fall kommer kortet ej heller att ersättas.

  TILLÄMPLIG LAG
  Inköpet av ett presentkort regleras av lagarna i Danmark. I händelse av en tvist avseende presentkortet skall köparen och innehavaren av presentkortet skicka in sina anspråk till behörig domstol i Köpenhamn.

  DATASKYDD
  Presentkortet medför registrering av personliga uppgifter, dvs. mottagarens namn och adress och köparens kreditkortsuppgifter. Radisson Hotel Group åtar sig att säkerställa att all behandling och lagring av sådana personliga uppgifter sker under efterlevnad av danska lagen om behandling av personuppgifter. Detta innebär specifikt att Radisson Hotel Group noggrant kontrollerar att alla underleverantörer tillämpar tillräckliga säkerhetsmetoder för att undvika förlust, skada och bedräglig användning av sådana personuppgifter. Radisson Hotel Groups dataintegritetspolicy som framställs på www.rezidor.com gäller.

  LÖPTID FÖR DESSA VILLKOR
  Dessa villkor skall gälla från och med utgivningsdatumet. De är föremål för eventuella ändringar som kommer att träda i kraft när ändrade villkor och ändringsdatumet publiceras på denna sida.