Every Moment Matters


Välkommen till nya Blu Planet

Det är viktigt för oss på Radisson Blu att ta hand om människorna omkring oss, våra samhällen och vår planet.

Vi välkomnar våra gäster i en säker hotellmiljö och arbetar enligt de högsta möjliga affärsetiska standarderna. Vi bidrar till samhällen där vi kan göra skillnad genom att tillhandahålla mat, logi och en bättre framtid för lokala barn och ungdomar. 
Vi bryr oss om våra destinationer och vill skapa en bättre planet för alla. Vi tillämpar hållbara åtgärder för att minska energi- och vattenförbrukningen samt avfall.
Radisson Blu-hotellen tänker överlag på sin vattenkonsumtion: vi har minskat vår vattenförbrukning med i genomsnitt 30 % sedan 2007. Och över 220 av våra hotell är miljömärkta, vilket innebär att de sparar vatten och använder färre kemiska produkter. Vårt vatteninitiativ bidrar till FN:s fokus på att hjälpa kvinnor att ta hand om sina familjer och flickor att gå i skolan istället för att hämta vatten.

 *Radisson Blu-hotell i EMEA

Klicka på bilden för att visa informationsdiagrammet

  Hoap for soap infographic