Responsible Business - Let's take responsibility!


Att ta ansvar för miljön och sammhället lokalt har varit en viktig del av Radisson Hotel Groups engagemang för hållbar utveckling under många år. Under 2001 förstärktes detta åtagande och placerades inom ramen för ett program som heter Responsible Business (RB). Varje hotell har en unik RB-handlingsplan som omfattar områden som samhällsuppehåll, kulturarv, anställda och barns rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljöförbättringar. Hotellen är samarbetar med både lokala välgörenhetsgrupper och företagets internationella välgörenhetsorganisation Just a Drop, som stöds av Radisson Hotel Group.

RB aktiviteter och resultat från detta hotell

Anställda

  • Genomgå Living Responsible Business utbildning
  • Få första hjälpen träning

Gäster
  • Informeras om hotellets ansvariga affärsarbete och -policy med ett informationspaket på rummet

Leverantörer
  • Valda av hotellet för sitt miljövänliga och socialt ansvarsfulla arbete

Hotellet och gemenskapen
  • Skänker mat till hemlösa
  • Organiserar olika aktiviteter som gynnar Just a Drop

Hotellet och miljön
  • Genomför ett initiativ av miljöcertifiering (pågående verksamhet)
  • Genomför energibesparande åtgärder som värmebehandling, återvinning och minskad vattenanvändning