Copenhagen street views

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Köpenhamn

Responsible Business – vi tar vårt ansvar


Att ta ansvar för miljön och det lokala samhället har under många år varit en viktig del av Radisson Hotel Groups breda engagemang för hållbar utveckling.
 

Radisson-hotellen bedriver sin verksamhet enligt Responsible Business (RB) på dessa tre områden:

  • Vi minimerar vår miljöpåverkan
  • Vi tar hand om våra gästers och anställdas hälsa och säkerhet
  • Vi tar hänsyn till sociala och etiska frågor inom företaget och i samhället

Detta hotell har belönats med miljömärket Gröna Nyckeln sedan 2015. Gröna Nyckeln är världens största miljömärke för hotell. Det är ett externt uppmärksammande av hotellets miljörelaterade agerande inom energi- och vattenbesparingar, avfallshantering och andra miljöfrågor.
 

Ansvarsfulla aktiviteter på Radisson Blu Scandinavia Hotel:

  • Responsible Business-utbildning för alla anställda
  • Vattenbesparingsprogram
  • Energiminskningsplan
  • Avfallssortering
  • Aktiviteter/donationer i samarbete med den lokala välgörenhetsorganisationen Herbergcentret Sundholm