Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Stockholm-Arlanda Airport

Responsible Business


Att ta ansvar för miljön och sociala frågor lokalt har under många år varit en viktig del av Radisson Hotel Group engagemang för en hållbar utveckling. Till exempel har vi valt att inte tillhandahålla programutbud med erotiskt innehåll. Sedan 2001 befästes detta åtagande med ett Responsible Business program inom vi utför löpande en rad aktiviteter för att ta vårt ansvar.

www.responsiblebusiness.rezidor.com

Klimatneutralt företag
Radisson Blu Airport Terminal Hotel och Arlanda Airport Conference är ett klimatneutralt företag. Klimatneutrala företag arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Handlingsprogrammet ger systematik i arbetet och verktyg för att beräkna och minska sina utsläpp.

Handlingsprogrammet är utvecklat för företag och organisationer som vill ha ett praktiskt och konkret ramverk för sitt klimatarbete. Programmet är anpassningsbart och medlemmarna representerar en mängd företag, branscher och organisationer med olika förutsättningar och utgångspunkter.

För att bli ett klimatneutralt företag genomför man klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas protocol. När man har identifierat verksamhetens största utsläppskällor skapar man ett åtgärdsprogram med målet att långsiktigt minska sina utsläpp. Den klimatpåverkan som återstår kompenseras via internationella klimatprojekt.

Hållbar Destination – Sigtuna
Sedan 2009 arbetar besöksnärginen i Sigtuna utifrån en gemensam vision – att tillsammans göra skillnad. Som Sveriges fjärde stösta hotelldestination och som hemkommun till Sveriges största flygplats – Stockholm Arlanda har vi ett särkilt ansvar.

Genom vårt engagemang har vi skapat en hållbarhetsplan kring miljöfrågor. Engagemanget är långsiktigt. 2011 vann samarbetet utmärkelsen Ecologistic Award. Tillsammans beräknar vi våra koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för dessa genom trädplantering i Malawi. Vi bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam satsning på biodling. Dessutom serverar vi enbart ekologiskt kaffe och erbjuder gratis laddstolpar till elbilar. Nu sätter vi ribban ännu högre och planerar ett intensivare samarbete. Vi hoppas att initiativen väcker intresse och inspirerar flera destinationer att följa efter.

Responsible Business Action Month
September månad är Responsible Business Action Month, då lägger vi extra fokus på att göra gott för miljön & samhället runt omkring oss. Vi organiserar aktiviteter till förmån för någon av våra samarbetspartners, exempelvis Just a Drop.