Radisson Blu SkyCity Hotell, Arlanda Airport

Responsible Business


Att ta ansvar för miljön och sociala frågor lokalt har under många år varit en viktig del av Rezidors engagemang för en hållbar utveckling. Till exempel har vi valt att inte tillhandahålla programutbud med erotiskt innehåll. Sedan 2001 befästes detta åtagande med ett Responsible Business program inom vi utför löpande en rad aktiviteter för att ta vårt ansvar.

www.responsiblebusiness.rezidor.com

World Childhood Foundation
Våra hotell världen över är engagerade i både lokala välgörenhetsgrupper och Rezidors internationell välgörenhetsorganisation, World Childhood Foundation som grundades år 1999 av H.M. Drottning Silvia. World Childhood Foundation arbetar för att främja varje barns rätt till en trygg barndom och förbättra levnadsvillkoren för utsatta och utnyttjade barn. Stiftelsen stödjer i dag ett 100-tal projekt runt om i världen. Vårt hotell bidrar med finansiella medel genererade via egna lokala projekt. Vi ger även hotellgäster möjlighet att bidra via vårt lojalitetsprogram Goldpoints plus. Besök www.childhood.org för ytterligare information.

Think Planet
Think Planet! är Rezidors nya energibesparande initiativ som syftar till att hjälpa hotellen att minska energiförbrukningen med 25% under de kommande fem åren. Initiativet lanserades i slutet av januari 2012. Vi erbjuder nu även våra gäster möjligheten att minska sina koldioxidutsläpp genom sina möten på Radisson Blu Hotels, där vårt långvariga och omfattande program Responsible Business visar vägen. De kan till exempel balansera utsläppen från deras resor och övernattningar på valfritt Radisson Blu Hotels genom vårt program för trogna kunder, Club CarlsonSM.

Ansvarsfullt företagande är en hörnsten inom Radisson Blu företagskultur, där många av våra hotell har tilldelats miljöpriser och certifieringar från tredje part som vittnar om vårt arbete som ansvarsfullt företag och samhällspelare. Till exempel:
 • 83 procent av våra hotell har lågenergilampor i alla gästrum
 • 87 procent har utomhusbelysning som styrs av sensorer eller timers
 • 77 procent har vattensnåla duschhuvuden i alla gästrum
 • 58 procent använder avfallspressar
 • 70 procent använder leverantörer som uppfyller aktuell miljöstandard och etiska regelverk
www.thinkplanet.rezidor.com

Klimatneutralt företag
Radisson Blu SkyCity Hotel och Arlanda Airport Conference är ett klimatneutralt företag. Klimatneutrala företag arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Handlingsprogrammet ger systematik i arbetet och verktyg för att beräkna och minska sina utsläpp.

Handlingsprogrammet är utvecklat för företag och organisationer som vill ha ett praktiskt och konkret ramverk för sitt klimatarbete. Programmet är anpassningsbart och medlemmarna representerar en mängd företag, branscher och organisationer med olika förutsättningar och utgångspunkter.

För att bli ett klimatneutralt företag genomför man klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas protocol. När man har identifierat verksamhetens största utsläppskällor skapar man ett åtgärdsprogram med målet att långsiktigt minska sina utsläpp. Den klimatpåverkan som återstår kompenseras via internationella klimatprojekt.

Hållbar Destination – Sigtuna
Sedan 2009 arbetar besöksnärginen i Sigtuna utifrån en gemensam vision – att tillsammans göra skillnad. Som Sveriges fjärde stösta hotelldestination och som hemkommun till Sveriges största flygplats – Stockholm Arlanda har vi ett särkilt ansvar.

Genom vårt engagemang har vi skapat en hållbarhetsplan kring miljöfrågor. Engagemanget är långsiktigt. 2011 vann samarbetet utmärkelsen Ecologistic Award. Tillsammans beräknar vi våra koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för dessa genom trädplantering i Malawi. Vi bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam satsning på biodling. Dessutom serverar vi enbart ekologiskt kaffe och erbjuder gratis laddstolpar till elbilar. Nu sätter vi ribban ännu högre och planerar ett intensivare samarbete. Vi hoppas att initiativen väcker intresse och inspirerar flera destinationer att följa efter.

Trädplanetering i Malawi
Klimatkompensation genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Malawi. I Malawi, som är ett av de fattigaste och mest tätbefolkade länderna i världen, försörjer sig den största delen av befolkningen på jordbruk och tillhörande ekosystemtjänster. Avskogningen går fort vilket bland annat har lett till erosion och mer näringsfattiga jordar. Projektet ”Trees of Hope” försöker åtgärda detta problem och erbjuder klimatkompensation genom trädplantering i två av Malawis distrikt, Dowa och Neno. Projektet ingår i ZeroMissions portfölj av klimatprojekt.

Laddning för elbil
På parkeringen på Radisson Blu Arlandia Hotel finns ett uttag för laddning av en elbil. Som första destinationen i Sverige satsar vi nu gemensamt på laddstolpar för elbilar. Tillsammans med Stockholm Arlanda Airport erbjuder Sigtunas hotell- och konferensanläggningarna 17 laddplatser, med totalt 26 uttag för elbilar.

Grön November
Gröna November är en månadslång kampanj som ska visa upp det arbete vi gör inom miljö och hållbarhet. Under november månad går många hotell- och konferensanläggningar i Sigtuna ihop och arbetar för att lyfta just dessa frågor och hur vi kan arbeta vidare med dessa i framtiden. Hotell- och konferensanläggningarna kommer under månaden att visa sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom olika aktiviteter och skyltning.

http://hallbardestination.se

Responsible Business Action Month
September månad är Responsible Business Action Month, då lägger vi extra fokus på att göra gott för miljön & samhället runt omkring oss. Vi organiserar aktiviteter till förmån för någon av våra samarbetspartners, exempelvis World Childhood Foundation. Under 2012 deltog 85% av våra hotell (280 st) och målet är 100% deltagande år 2015. Under 2012 samlade vi in 70 000 Euro till förmån för World Childhood Foundation.

World's Most Ethical Company
För fjärde året i rad har Rezidor Hotel Group blivit utsett till ett av världens mest etiska företag. Rezidor Hotel Group, ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen och medlem i koncernen Carlson Rezidor Hotel Group, har ännu en gång utsetts till världens mest etiska företag.

Planerade aktiviteter på Radisson Blu SkyCity Hotel och Arlanda Airport Conference 2013:
 • Byt till 100% lågenergilampor på alla områden om hotellet.
 • Installation av motioncensors i alla förråd
 • Utbilda anställda i energieffektivitet genom levande miljötänk
 • Uppmuntra gäster att använda vår handduk återanvändning programmet
 • Minska Osorterat avfall / gästnatt (kg) år 2013 jämfört med 2012
 • Utbilda anställda i återvinning på hotellet
Mer info finns på www.responsiblebusiness.rezidor.com