Radisson Blu Hotel, Ankara

Sorumlu İşletme


Çevre ve yerel toplum için sorumluluk alma Radisson Hotel Group'un sürdürülebilir kalkınma için uzun yıllardır gösterdiği bağlılığın önemli bir parçası olmuştur. 2001 yılında bu bağlılık güçlendirilerek Sorumlu İşletme (RB) adı verilen bir programın kapsamına alındı. Her bir otel sosyal yardım, kültürel miras, çalışan ve çocuk hakları, sağlık, emniyet ve çevresel gelişmeler gibi alanları kapsayan benzersiz bir RB Eylem Planına sahiptir.

RB faaliyetleri ve başarıları:

  • Işık Dağı'nda çevre temizliği
  • Batman'daki (Doğu Türkiye) bir okul için okul malzemeleri toplama
  • Türk Kızılayı ile işbirliği içinde kan bağışı
  • Personel ve otel müşterileri için sigaranın zararları konusunda seminer
  • Otellerimizin karbon ayak izini azaltmak için AB'nin Pro Matic doğal gaz cihazına yatırım
  • Bahçemizde organik ürünler yetiştirme
  • Görme engelliler için kitap okuma
  • Atıkların ayrıştırılması konusunda kat hizmeti personeli için eğitim
  • Yemek atıklarını azaltmak üzere mutfak ve toplantı ve etkinlik personeli için eğitim
  • Personel için defibrilatör kullanma eğitimi

Yeşil Anahtar Eko Etiketi

Radisson Blu Hotel, Ankara 2012 yılının Mart ayından itibaren Yeşil Anahtar eko etiketi sertifikasına sahiptir. Yeşil Anahtar, sürdürülebilir turizmi destekleyen otel ve turistik tesisler için olan özel bir eko etikettir. Yeşil Anahtar dünya çapında 29 ülkede 1800'ün üzerinde konaklama kuruluşunun sahip olduğu ve dünyada en yaygın olan eko-etikettir.
 

Yeşil Yıldız Sertifikası

Yeşil Yıldız® Çevre Dostu Kuruluş ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevresel farkındalığı ve çevrenin korunmasını geliştirmek amacıyla 1993 yılından bu yana sürdürülebilir turizm konaklama tesislerine verilmektedir. Radisson Blu Hotel, Ankara Turizm Bakanlığı kriterlerine uygundur ve bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

Çevre dostu bir otel olarak hizmet vermek için cam, plastik ve kağıt atıklarımızı ayrıştırıyor ve personelimize enerji ve su tüketimi konusunda eğitim veriyoruz. Ayrıca, misafir odalarımız için bir havlu programı uyguluyor ve geri dönüşüm için atık pilleri topluyoruz.