Batum Radisson Blu Hotel, Tripadvisor Travellers' Choice Ödülleri'nde Gürcistan'ın 1 Numaralı Oteli seçilmiştir.

Radisson Blu Hotel, Batumi

Yeşil Anahtar Sertifikası


Radisson Blu Hotel, Batumi Eylül 2012'den beri Yeşil Anahtar çevre etiketinin sahibi. Yeşil Anahtar, dünyadaki oteller için en büyük çevre etiketidir ve mal sahiplerinin, personelin, tedarikçilerin ve müşterilerin çevre ve sürdürülebilirlik sorunları ile ilgili eylem potansiyeli hakkında farkındalığını artırmak için bir sertifikasyon programı sunar. Bu, otel’in enerji ve su tasarrufları, atık yönetimi, çevre yönetimi, konuk katılımı ve diğer çabalarının dış kaynaklı bir takdir belgesidir.

Radisson Blu Batumi genel müdürü Torbjörn Bodin,“Amacımız, mülk sahibi, personel, paydaşlar, tedarikçiler ve müşteriler için çevresel eğitim ve sürdürülebilir gelişim konusunda açık hedefler koymak; tesisin etkilerini azaltmak; masraf azalması amacıyla tüketimin azaltılması yoluyla ekonomik yönetim sağlama; ve markanın ve tesis’in ödülünün tanıtımıyla bir pazarlama stratejisi oluşturmaktır, diyor.”

Otel, su tüketimini %10, konuk başına enerji tüketimini %5 oranında azaltmak ve toplam gıda bütçesinin %10'unu organik olarak yetiştirilmiş ürünlere harcamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çabalar, Think Planet, Rezidor’un, gelecek beş yıl içinde enerji tüketimini %25 oranında azaltmayı hedefleyen iddialı projesinin kapsamında yer almaktadır.