Radisson Blu Mammy Yoko Hotel, Freetown

Sorumlu İşletme


Çevre ve yerel toplum için sorumluluk alma Radisson Hotel Group’un sürdürülebilir kalkınma için uzun yıllardır gösterdiği bağlılığın önemli bir parçası olmuştur. 2001 yılında bu bağlılık güçlendirilerek Sorumlu İşletme (RB) adı verilen bir programın kapsamına alındı. Her bir otel sosyal yardım, kültürel miras, çalışan ve çocuk hakları, sağlık, emniyet ve çevresel gelişmeler gibi alanları kapsayan benzersiz bir RB Eylem Planına sahiptir.

Oteller, hem yerel yardım amaçlı gruplar, hem de Radisson Hotel Group tarafından desteklenen, 135 ülke de bölgede çocukların gelişmeleri ve tam potansiyellerine ulaşmaları için güvenli ve şefkatli aile ortamlarında büyümelerini sağlamak amacıyla çalışan bir uluslararası yardım amaçlı kuruluş olan SOS Children’s Villages International ile birlikte çalışmaktadır.
.

BU OTELİN RB BAŞARISI:

BAĞIŞLAR:

  • Yerel bir yetiştirme yurduna yiyecek ve sivrisinek ağları.
  • Mesleki bir kuruluşa mutfak takımları ve yatak çarşafları.
.

EĞİTİM:

  • SOS Children's Villages öğrencilerine ve Lifeline Nehemiah Projelerine uluslararası Gençlik Kariyer Girişimi sunmaktadır.
  • Ulusal çapta farklı mesleki eğitim kurumlarına eğitim programları sunmaktadır.
  • Otel personeli üyelerini desteklemek ve eğitmek amacıyla farklı sağlık programları.
.

Çevre:

  • Farklı yerlerde fidan dikimi

.
Sosyal aktiviteler:

  • Personel yıllık göğüs kanseri farkındalık maratonlarına katılmaktadır.
  • Personel çevre dostları maratonuna katılmaktadır.
  • Yerel hayvan sağlığı yardım amaçlı kuruluşuna bağış.