2015 TripAdvisor Certificate of Excellence Winner

Radisson Blu Hotel, Istanbul Pera

Sorumlu İşletme - Haydi sorumluluk alalım


Otel, Sorumlu İşletme mantığını uygular

Çevre ve yerel topluluk için sorumluluk almak Radisson Hotel Group'un sürdürülebilir gelişime yıllardır olan bağlılığının önemli bir parçasıdır. 2001 yılında bu bağlılık güçlendirilerek Sorumlu İşletme (RB) adı verilen bir programın kapsamına alındı. Her bir otel sosyal yardım, kültürel miras, çalışan ve çocuk hakları, sağlık, emniyet ve çevresel gelişmeler gibi alanları kapsayan benzersiz bir RB Eylem Planına sahiptir.

Oteller, hem yerel yardım grupları hem de Radisson Hotel Group'un desteklediği kurumsal uluslararası hayır organizasyonu World Childhood Foundation (Dünya Çocuk Vakfı) ile beraber çalışmaktadır. Vakfın misyonu, çocuk haklarını savunmak ve dünyanın her yanındaki muhtaç ve sömürülen çocuklar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaktır.

Yeşil Anahtar eko-etiket
Radisson Blu Hotel Istanbul, Pera Mayıs 2014 tarihinden itibaren Yeşil Anahtar eko-etiket sertifikasına sahiptir. Harici bir tanıma olan Yeşil Anahtar, Otel’in çevreyle ilgili enerji, su tasarrufu, atık yönetimi, çevre yönetimi ve misafiri çalışmalara dahil etme gibi konulara dayanmaktadır. Yeşil Anahtar sürdürülebilir turizmi teşvik eden otel ve turizm tesisleri için özel bir eko-etikettir. Yeşil Anahtar dünya çapında 29 ülkede 1800 üzerinde konaklama kuruluşunun sahip olduğu ve dünyada en yaygın olan eko-etikettir.

Bu otelin faaliyetleri ve başarıları arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Kızılay'a (Türk Kızıl Haçı) yapılan personel kan bağışları
  • Lösemili çocuklara yardımda sağlamak amacıyla Lösev ile işbirliği
  • Turizm Bakanlığı tarafından verilen, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi belgesine sahip olması,
  • Kağıt atığını azaltmak için konaklayan misafirlerimize Press Reader aplikasyonu hizmeti verilmesi
  • Kojenerasyon sistemi ile kendi elektriğimizi üreterek hem enerji tasarrufu yapma, hem de doğaya daha az zarar vermek.