Radisson Blu Conference & Airport Hotel, Istanbul

Sorumlu İşletme - Haydi sorumluluk alalım


Otel, Sorumlu İşletme mantığını uygular

Çevre ve yerel toplum için sorumluluk alma Radisson Hotel Group’un sürdürülebilir kalkınma için uzun yıllardır gösterdiği bağlılığın önemli bir parçası olmuştur. 2001 yılında bu bağlılık güçlendirilerek Sorumlu İşletme (RB) adı verilen bir programın kapsamına alındı. Her bir otel sosyal yardım, kültürel miras, çalışan ve çocuk hakları, sağlık, emniyet ve çevresel gelişmeler gibi alanları kapsayan benzersiz bir RB Eylem Planına sahiptir. Oteller, hem yerel yardım grupları, hem de Radisson Hotel Group'un desteklediği kurumsal uluslararası hayır organizasyonu World Childhood Foundation (Dünya Çocuk Vakfı) ile beraber çalışmaktadır. Vakfın misyonu, çocuk haklarını savunmak ve dünyanın her yanındaki muhtaç ve sömürülen çocuklar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaktır.

 

Faaliyetler ve başarılar:

 • Otel bahçesinde palamut ekimi
 • Hayvanlar için yardım kampanyaları
 • Köy okulu için yardım kampanyaları (kırtasiye ve giyim eşyası)
 • Dünya Saati etkinlikleri
 • Yerel hastane ve üniversiteler ile işbirliği yaparak çalışanlar, konuklar ve çevredeki okullar için, sağlık seminerleri sunuyoruz
 • Otel personel tarafından köy okulu öğrencileri için örgü kampanyası
 • Çocuklar için süper kahvaltı
 • TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) ağaç dikerek küçük bir orman yaratan otelimize bir sertifika verdi
 • Otel, muhtaç durumdaki çocuklar ve yaşlılar için giysi bağışlıyor
 • Otelde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir çocuk partisi düzenleniyor
 • Otelde, binayı enerji açısından daha verimli kılan ve çevreye olan etkimizi azaltan bir dizi güneş paneli kullanılıyor
 • Otel, Mardin'e muhtaç durumdaki çocuklar için şal ve bağış paketleri içeren bir insani yardımda bulundu
 • Otel personeli, Kızılay'a kan bağışı yapıyor
 • Otel personeli, genel göz muayenesinden geçiyor
 • Kullanılmış yağların geri dönüşümünü teşvik eden Ulusal şirketi, otelimize bir takdir sertifikası verdi
 • Çevreye yönelik karbon ayak izimizi güncel panellerimizle düşürüyor; CO2 emisyonumuzu her yıl 48 ton azaltıyoruz