Radisson Blu Conference & Airport Hotel, Istanbul

Sorumlu İşletme - Haydi sorumluluk alalım


Otel, Sorumlu İşletme mantığını uygular

Çevre ve yerel topluluk için sorumluluk almak Rezidor Hotel Group'un sürdürülebilir gelişime yıllardır olan bağlılığının önemli bir parçasıdır. 2001 yılında bu bağlılık güçlendirilerek Sorumlu İşletme (RB) adı verilen bir programın kapsamına alındı. Her bir otelin, sosyal yardım, kültürel miras, çalışan ve çocuk hakları, sağlık, emniyet ve çevresel gelişmeler gibi alanları kapsayan benzersiz bir RB Eylem Planı vardır.

Oteller, hem yerel yardım grupları hem de Rezidor Hotel Group'un desteklediği kurumsal uluslararası hayır organizasyonu World Childhood Foundation (Dünya Çocuk Vakfı) ile beraber çalışmaktadır. Vakfın misyonu, çocuk haklarını savunmak ve dünyanın her yanındaki muhtaç ve sömürülen çocuklar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaktır.

Bu otelin faaliyetleri ve başarıları arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Kullanılmış yağın geri dönüşümünü destekleyen Ulusal şirketinden takdir belgesi
  • Muhtaç durumdaki çocuklar ve yaşlılar için giysi bağışlama
  • Çalışanlar, konuklar ve çevredeki okullar için, yerel hastane ve üniversiteler ile işbirliği içinde sağlık seminerleri
  • Mardin'e yapılan insani yardımlar, şal gönderimi ve muhtaç durumdaki çocuklara gönderilen bağış paketleri
  • Kızılay'a (Türk Kızıl Haçı) yapılan personel kan bağışları
  • TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) ile birlikte ağaç dikme çalışmaları, küçük bir orman yaratma konusunda TEMA'dan bir sertifika alımı