RADISSON HOTEL GROUP GİZLİLİK POLİTİKASI


RADISSON HOTEL GROUP GİZLİLİK POLİTİKASI

EN SON 25 MAYIS 2018 TARİHİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Bu politikanın kapsamı
Tanımlar
Otel rezervasyon süreci
Otel misafirleri
Sadakat programları
Hediye kartları
Haber bültenlerimize abonelik
Mobil uygulamalar
Web sitesi formları
Toplantı ve etkinlikler
Analizler
Sosyal medya ve online değerlendirmeler
Haklarınız – AB gizlilik politikası altında
Haklarınız – AB dışı kullanıcılar
Güvenlik önlemleri
Çocuklar için hangi kurallar geçerlidir?
Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla nasıl paylaşılır?
Uluslararası veri transferleri
Kişisel verilerinizi ne kadar süre tutarız?
Bu gizlilik politikası üçüncü taraf web siteleri için geçerli mi?
Bu politikada değişiklik yaparsak ne olur?
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bu Politikanın Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası Radisson Hotel Group ve İştirakleri ve Bağlı Şirketlerinin (“biz” veya “bize”) bir bireyin Kişisel Verilerini nasıl topladığını, kullandığını, değerlendirdiğini veya başka türlü nasıl işlediğini tanımlar.

Bu Gizlilik Politikası küresel olarak geçerlidir, ancak nerede yaşadığınıza bağlı olarak bu Gizlilik Politikası’nın belirli hükümleri sizin için geçerli olmayabilir.

AB Gizlilik Yasaları’nın amaçları doğrultusunda, bu Gizlilik Politikasında açıklanan Kişisel Veri türlerinin işlenmesine bağlı olarak, Radisson Hospitality, Inc., ve/veya Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA yegane veya ortak Kontrolör olarak çalışabilir. Ortak Kontrolör olarak çalışıyorsa, her iki kuruluş da Kişisel Verilerinizin işlenmesine yönelik araç ve amaçları ortaklaşa belirler. Bunun sizin için anlamı aşağıda belirtildiği şekilde kuruluşlardan herhangi biriyle iletişim kurarak ortak Kontrolörlerden herhangi birine karşı haklarınızı kullanabilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen bazı durumlarda, rezervasyon yaptığınız ve/veya konakladığınız otel de verilerinizi (ortak veya yegane) Kontrolör olarak işleyebilir. Otel yegane Kontrolör olduğu faaliyetleri işlemekten tek başına sorumlu olacaktır.

Radisson Hospitality, Inc. kayıtlı merkezi ve ofisleri 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan ABD yasalarına tabi bir anonim şirkettir. Telefon numarası: +1 (763) 212-5000.

Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, Belgian Crossroads Bank for Enterprises’da 0442.832.318 şirket numarası ile kayıtlı, kayıtlı merkezi ve ofisleri Avenue du Bourget 44, B-1130 Brüksel’de bulunan Belçika yasalarına tabi anonim bir şirkettir. Telefon numarası: +32 2 702 9200.

Kullanıcı ve müşterilerimizin gizliliğini korumayı taahhüt ederiz.

Bu Gizlilik Politikası, web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı kullandığınızda veya konukseverlik hizmetlerimizden yararlandığınızda bize sunduğunuz Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımız, tanımladığımız ve kullandığımız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Lütfen bu Gizlilik Politikası’nı dikkatle okumak için zaman ayırın. Bir başkasına ait Kişisel Verileri bize vermeyi planlıyorsanız, örneğin bir başkası adına bir rezervasyon yaptığınızda olduğu gibi, yanlızca söz konusu kişinin onayı ile ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler dahil kişinin bilgilerini nasıl kullanacağımıza ilişkin bilgilere erişimini sağladıktan sonra verebileceğinizi unutmayın.

Bu politika, yürüttüğümüz bazı işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkı dahil olmak üzere, verilerinizi koruma haklarınız hakkında bir açıklama da içerir. Lütfen bir veri sahibi olarak haklarınızın nerede yaşadığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

AB Gizlilik Yasaları Kişisel Verileri kullanmak için nedenlerimiz ve hukuki zeminimiz hakkında kesin ve açık davranmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla, yanlızca AB Gizlilik Yasaları amaçları doğrultusunda, aşağıdaki bilgiler işlediğimiz veri türlerini, verilerinizi nereden aldığımızı, işlemek için dayanağımız olan zemini ve verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi tanımlar. Aşağıda belirtilen “İşlenmiş Veri Kategorileri” bölümleri hariç, hiçbir şeyin AB dışı kullanıcılarımız konusunda bizi bağlaması amaçlanmamıştır.

Ülkelere özgü hükümler

Lütfen bu Gizlilik Politikası’nın yerel yasalara uymak amacıyla yerel farklılıklar gösterebileceğiniz unutmayın.

Özellikle, Avrupa Birliği içerisinde yerel farklılıklar olabileceğinden, lütfen daha fazla bilgi için otelinizin resepsiyon müdürü ile konuşun veya ’privacyquestion@radissonhotels.com adresinden bize ulaşın. Eğer belirli bir otelin uygulamaları veya sağladığı bilgiler hakkında sorularınız varsa, lütfen doğrudan otel ile iletişim kurun.

Tanımlar

İştirakler ve Bağlı Şirketler: Radisson Hospitality, Inc. ve/veya Radisson Hospitality SPRL/BVBA’yı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, bunlar tarafından kontrol edilen veya bunların ortak kontrolü altında olan herhangi bir şirket, firma, ortaklık veya diğer kuruluş.

Kontrolör: Kişisel Verilerin işlenme amaç ve araçlarını tek başına veya diğerleri ile birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, temsilci veya diğer organ.

AB Gizlilik Yasaları: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Kişisel Verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı bağlamında gerçek kişilerin korunması hakkındaki 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 numaralı mevzuatı (“GDPR”) ile birlikte GDPR ve e-Gizlilik yasalarının uygulanması veya bunlar uyarınca oluşturulan veya herhangi birini düzelten, değiştiren, tekrar yürürlüğe koyan veya güçlendiren ve Kişisel Veri ve gizliliğin işlenmesi ile ilişkili geçerli tüm diğer ulusal yasalar.

İşleyen: Kontrolör adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, temsilci veya diğer organ.

Alıcı: Üçüncü Taraf olsun olmasın, Kişisel Verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, temsilci veya diğer organ.

Üçüncü Taraf: Veri sahibi, kontrolör, İşleyen veya kontrolör veya işleyenin doğrudan yetkisi altında Kişisel Verileri işleme yetkisine sahip kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, temsilci veya diğer organ.

Denetleyici Kurum: GDPR’ın 51. Maddesi uyarınca bir Üye Devlet tarafından oluşturulan bağımsız yetkili kamu kurumu.

Kişisel Veri: Tanımlanan veya tanımlanabilir gerçek kişiye (“Veri Sahibi”) ilişkin herhangi bir bilgi. Tanımlanabilir gerçek kişi; özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, online bir tanımlayıcı veya söz konusu gerçek kişiye özel fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimlik gibi bir veya birden fazla faktöre başvurarak tanımlanabilendir.

İşleme: Otomatik araçlarla olsun olmasın, Kişisel Veri veya Kişisel Veri setleri üzerinde gerçekleştirilen toplama, kayıt, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri kazanım, başvurma, kullanma, iletme yoluyla açıklama, yayma, veya diğer yöntemlerle kullanıma açma, sıralama vyea birleştirme, sınırlama, silme veya yok etme gibi işlemler veya işlem setleri.

Gizlilik Kalkanı: AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı yasal çerçevesi, ABD Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ve İsviçre Yönetimi tarafından, Avrupa Biriliği ve İsviçre’den transatlantik ticaret kapsamında ABD’ye veri aktarımı sırasında Atlantik'in her iki tarafındaki şirketlere veri koruma gerekliliklerine uymaları için bir mekanizma sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Radisson Hotel Group: Radisson Hospitality, Inc. ve Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, ayrıca Radisson Hospitality markası (Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection ve Park Inn dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) altında faaliyet gösteren oteller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Radisson yönetim birimleri.

Standart Sözleşme Hükümleri: Avrupa Komisyonu’nun Kişisel Verilerin uluslararası aktarımı için benimsediği standart sözleşme hükümleri.

Kişisel Verilerin İhlali: Aktarılan, depolanan veya başka şekilde işlenen Kişisel Verilerin kazaen veya yasa dışı yok edilmesine, kaybolmasına, değiştirilmesine, yetkisiz açıklanmasına veya erişimine yol açan güvenlik ihlali.

Otel Rezervasyon Süreci

1. Otel rezervasyon süreci

Otel rezervasyon süreci kapsamında – ister çevrimiçi olarak marka web sitelerimizden birinde, isterse bir çevrimiçi rezervasyon kanalı, seyahat acentası, çağrı merkezimiz veya doğrudan otelde gerçekleştirilsin, – Kişisel Verilerinizi (i) tercih ettiğiniz otelde bir oda rezervasyonu yapabilmeniz; (ii) otelin müsaitliğini doğrulama ve rezervasyonu yönetme; (iii) size bir rezervasyon onayı gönderme; ve (iv) size ticari olmayan varış öncesi e-postaları göndermek amacıyla işleriz. Varış öncesi e-posta aboneliklerini size gönderdiğimiz e-postalarda bulunan abonelikten çık bağlantısına tıklayarak herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Varış ve ayrılış tarihleri, E-posta adresi, Ad / Soyad, Diğer yetişkin misafirlerin Adı /Soyadı, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, Telefon numarası, Unvan

Verilerin Kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

 • Çevrimiçi rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan siz
 • Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrimiçi rezervasyon kanalı
 • Seyahat acentanız
 • Çağrı merkezimiz
 • Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson oteli

İşleme zemini

İşleme, bir sözleşme yapmak ve uygulamak için gereklidir.

Verileri alanlar

 • Tercih ettiğiniz Radisson oteli
 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • Rezervasyon süreci ile ilişkili diğer (çevrimiçi) BT hizmet sağlayıcıları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • E-posta iletişimleri hizmet sağlayıcısı

2. Kesintiye uğramış veya tamamlanmamış çevrimiçi rezervasyon süreci (yarıda bırakılmış alışveriş sepeti)

Çevrimiçi rezervasyon yaparken herhangi bir nedenle rezervasyon sürecini tamamlayamadığınızda, Kişisel Verilerinizi, size, çevrimiçi rezervasyon formuna bağlantı içeren bir e-posta göndererek, formda zaten sunmuş olduğunuz veriler doldurulmuş halde çevrimiçi rezervasyon sürecine kolaylıkla devam etmenizi sağlamak amacıyla işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Varış ve ayrılış tarihleri, E-posta, Ad / Soyad, Diğer yetişkin misafirlerin Adı /Soyadı, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, Telefon numarası, Unvan

Verilerin kaynağı

Çevrimiçi rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan siz

İşleme zemini

Kesintiye uğramış veya tamamlanmamış bir rezervasyon sürecini yeniden pazarlamak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

 • E-posta iletişimleri hizmet sağlayıcısı
 • Hedefli reklamların sağlayıcıları

3. Misafir memnuniyet anketleri

Otellerimizin performansını ölçebilmek amacıyla konaklamanız sırasında veya sonrasında size misafir memnuniyet anketleri gönderebiliriz. Misafir memnuniyet anketi e-posta aboneliklerini size gönderdiğimiz e-postalarda bulunan abonelikten çık bağlantısına tıklayarak herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

İşlenen veri kategorileri

İkamet edilen ülke, Varış ve ayrılış tarihleri, E-posta adresi, Ad / Soyad, Uyruk, Radisson Rewards üyelik numarası, Konaklama ayrıntıları

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

 • Rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan siz
 • Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrimiçi rezervasyon kanalı
 • Seyahat acentanız
 • Çağrı merkezimiz
 • Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson oteli

İşleme zemini

İşleme, bizimle olan sözleşmenizin iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek için gereklidir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • Misafir memnuniyet anketi sağlayıcısı

4. Hizmet e-posta analizleri

Misafir memnuniyeti anket e-postaları ve rezervasyonunuza ilişkin herhangi bir varış öncesi e-posta dahil hizmet e-postları bağlamında, özellikle de analiz amaçları doğrultusunda tıklama oranını ölçmek ve hizmet e-postalarımızın içeriğini iyileştirmek için bir hizmet e-postasını açtığınızı ve işlem yaptığınızı belirlemek başta olmak üzere Kişisel Verilerinizi işleyebilir ve toplayabiliriz. Hizmet e-posta aboneliklerini size gönderdiğimiz e-postalarda bulunan abonelikten çık bağlantısına tıklayarak herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

Aşağıdaki bilgiler bu amaçla işlediğimiz veri türlerini, verilerinizi nereden aldığımızı, işlemek için dayanağımız olan zemini ve verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi tanımlar.

İşlenen veri kategorileri

E-posta adresi, E-postaya tıklama davranışı, E-posta açma davranışı, Ad / Soyad, Radisson Rewards üye numarası

Verilerin kaynağı

E-posta analizi hizmeti sağlayıcımız

İşleme zemini

İyileştirmelerin gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla misafirlerinin e-postalara tıklama davranışını anlamak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • E-posta analizi hizmeti sağlayıcımız

Otel Misafirleri

1. Otele giriş ve otelden çıkış

Tercih ettiğiniz otelde kalırken, Kişisel verilerinizi (i) otele varış ve otelden ayrılışınızı kaydetmek; (ii) odanıza bir anahtar kartı tahsis etmek veya mobil cihazınızı oda anahtarı olarak kullanmanıza izin vermek; (iii) konaklamanızın ödemesini sağlamak için bir kredi kartı garantisi veya otel depozitosu almak; (iv) Otel kayıt kartınızı düzenlemek (ve arşivlemek); (v) otel yönetim sistemimizde profilinizi oluşturmak ve güncellemek; (vi) oda yükseltme için niteliklerinizi değerlendirmek ve uygunsa düzenlemek; (vii) konaklama ödemenizi düzenlemek; (viii) konaklamanız için bir fatura oluşturmak, basmak veya göndermek; ve (ix) (varsa) seyahat acentanıza bir komisyon ödemek için toplarız.

Otellerimizden birinde bir oda rezervasyonu yapmanız ancak – iptal etmeksizin – size bildirilen tarihte gelmemeniz durumunda, Kişisel Verilerinizi (i) konaklamanızı ve yapmış olabileceğiniz diğer rezervasyonları iptal etmek; ve (ii) vadesi dolmuş ödemeleri düzenlemek, işlemek ve tahsil etmek için işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Rezervasyonlar (otel, restoran, etkinlik, tiyatro vs.), Varış ve ayrılış tarihleri, E-posta adresi, Ad / Soyad, Diğer yetişkin misafirlerin Adı / Soyadı, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, Telefon numarası, Unvan

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

 • Rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan siz
 • Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrimiçi rezervasyon kanalı
 • Seyahat acentanız
 • Çağrı merkezimiz
 • Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson oteli
 • Otel kayıt kartı aracılığı ile doğrudan siz

İşleme zemini

İşleme, bizimle olan sözleşmenizin uygulanması için gereklidir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • Varsa, seyahat acentanız

2. Kredi limiti raporları

Bir otel odasında konaklayan tüm misafirlerin ödeme yapmasını sağlamak için, her otel misafirinden varışta bir kredi kartı veya depozito istenir. Konaklamanız sırasında kredi limitinizi aşmamanızı sağlamak için, kredi limiti sınırının aşılıp aşılmadığını doğrulamak için gün içerisinde birçok kez kredi limiti raporu alırız. Bu kredi limiti raporları Kişisel Verilerinizi içerebilir. Otellerimizin Radisson Hotel Group iç yönergelerini ve politikalarını izlediğinden emin olmak için, sınırlı durumlarda kredi limiti raporunuzun iç mali denetlemelerimizden birisine tabi olabileceğini ve bu nedenle iç denetleme bölümümüzün üyeleri tarafından erişim sağlanabileceğini lütfen unutmayın.

İşlenen veri kategorileri

Varış ve ayrılış tarihleri, Ad / Soyad, Ödeme kartı türü, numarası ve geçerlilik tarihi

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

 • Rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan siz
 • Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrimiçi rezervasyon kanalı
 • Seyahat acentanız
 • Çağrı merkezimiz
 • Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson oteli
 • Otel kayıt kartı aracılığı ile doğrudan siz

İşleme zemini

İşleme, bizimle olan sözleşmenizin yerine getirilmesini sağlamak için gereklidir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları

3. Otel konaklaması

Otellerimizden birinde konakladığınızda, konaklamanızı mümkün olduğunca zevkli hale getirmek için çaba harcarız. Bu, otel konaklamanız sırasında spesifik hizmetleri sunmak amacıyla Kişisel Verilerininiz işlenmesini gerektirir. Bu hizmetlere, bizimle konaklamanız sırasında daha iyi hizmet vermek için (i) kat hizmetleri ve bakım; (ii) kaybolan veya unutulan eşyaların size geri verilmesi; ve/veya (iii) sizin ve sizinle birlikte konaklayan misafirlerin’ diyet gereklilikleri ve yastık tercihleri gibi tercihlerinin düzenlemesi dahildir.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Tüketim alışkanlıkları, Varış ve ayrılış tarihleri, Diyet gereklilikleri, E-posta adresi, Ad / Soyad, sizinle birlikte konaklayan yetişkin misafirlerin Adı / Soyadı, Diğer tercihler, Telefon numarası

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

 • Rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan siz
 • Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrimiçi rezervasyon kanalı
 • Seyahat acentanız
 • Çağrı merkezimiz
 • Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson oteli
 • Otelde konaklamanız süresince doğrudan siz

İşleme zemini

Günlük otel bakım faaliyetlerinin düzenlenmesi, sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve/veya kaybolan veya unutulan bir eşyanın sahibinin tespit edilebilmesi Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu amaçlar için işlenen ve paylaşılan sınırlı Kişisel Veriler göz önüne alındığında, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

 • Kat hizmetleri, bakım, resepsiyon ve/veya ilgili otel personeli dahil otel personeli
 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları

4. Otel misafirleri ek hizmetler ve olanaklar

Birçok otelimizde, kahvaltı, oda servisi, minibar, havuz, restoranlar, barlar, spa bakımları, çamaşır yıkama hizmetleri, otopark, taksi talepleri, ücretsiz Wi-Fi vs. gibi ek hizmet ve olanaklardan yararlanabilirsiniz. Otellerimizden birinde ek hizmet ve olanakları kullanmanız durumunda, Kişisel Verileriniz (i) söz konusu ek otel hizmetleri ve/veya olanaklarının rezervasyonu ve kullanımını düzenlemek; (ii) dosyanızda ek hizmet ve/veya olanakların erken rezervasyonunu düzenlemek; (iii) yeniden ziyaret eden otel misafirlerinin otele varışını ve oda ikramları ve oda özellikleri tercihlerini kişiselleştirmek; ve (iv) söz konusu ek hizmet ve olanaklardan doğan harcamaları düzenlemek için işlenebilir.

İşlenen veri kategorileri

Tüketim harcamaları, Varış ve ayrılış tarihleri, Diyet gereklilikleri, Ad / Soyad, diğer yetişkin misafirlerin Adı /Soyadı, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, Unvan

Verilerin kaynağı

 • Çevrimiçi rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan siz
 • Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrimiçi rezervasyon kanalı
 • Seyahat acentanız
 • Çağrı merkezimiz
 • Otel kayıt kartı aracılığı ile doğrudan siz
 • Otel resepsiyon masası veya danışma aracılığı ile ek hizmet/olanak talebinde bulunduğunuzda doğrudan siz

İşleme zemini

İşleme, bir sözleşme yapmak ve uygulamak amacıyla gereklidir.

Verileri alanlar

 • Resepsiyon oda servisi ve/veya ilgili otel personeli dahil otel personeli
 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları

Sadakat Programları

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards, otellerimizde konaklayan misafirlerin ve misafir olarak konaklayıp konaklamadıklarına veya başkaları adına rezervasyon yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın profesyonel ortaklarımızın kullanımı için mevcut olan Radisson Hotel Group otelleri genelinde geçerli küresel otel ödül programıdır. Radisson Rewards programı Radisson Hospitality, Inc. tarafından yönetilir. Radisson Rewards programı otelimizde konaklamanız sırasında size bir dizi avantaj sağlar ve otellerimizde konakladığınızda ve seçili ortaklarımızda alışveriş yaptınızda Radisson Rewards puanları toplamanıza olanak tanır. Bu bağlamda, Kişisel Verilerinizi i) e-posta ile size bir aktivasyon bağlantısı göndermek dahil çevrimiçi Radisson Rewards profilinizi oluşturmak; ii) Radisson Rewards puanlarınız hakkında size bilgi vermek; iii) üyelik kartınıza rezervasyonlarınızı ve ödül puanlarınızı kaydetmek; iv) belirli bir puan düzeyine ulaştığınızda ödülleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve v) Radisson Rewards programında yapılan değişiklikleri size bildirmek amacıyla işleyebiliriz.

İşlenen veri kategorileri

Ad / Soyad, Otel konaklama ayrıntıları, Radisson Rewards üyelik numarası, Rezervasyon ayrıntıları, e-posta adresi, Unvan, Adres, Telefon numarası, İkamet edilen ülke, Dil tercihi

Verilerin kaynağı

Radisson Rewards’a kaydolduğunuzda veya Radisson Rewards puanlarını kullandığınızda doğrudan siz

İşleme zemini

İşleme, bizimle yaptığınız sözleşmeyi uygulamak amacıyla talebiniz üzerine gerekli adımları atmak için gereklidir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • İlgili ortak şirket

2. Diğer sadakat programları

Radisson Rewards dışında, misafirlerimize, sık uçan yolcu programları, araç kiralama programları ve demiryolu programları gibi ortaklarımızın sadakat programlarından mil ve puan kazanma olanağı sunarız. Bu bağlamda, Kişisel Verilerinizi (i) otelimizdeki konaklamanızı takiben üyelik hesabınızı yetkili ortaklarımızdan birinden mil ve puan ile ödüllendirmek; ve (ii) yetkili ortaklarımızın sadakat programlarındaki mil ve puanlarınızı otelimizde kullanma talebinizi değerlendirmek ve yerine getirmek için işleyebiliriz.

İşlenen veri kategorileri

Ad / Soyad, Otel konaklama ayrıntıları, ilgili ortak şirketin sadakat programının Üyelik numarası

Verilerin kaynağı

Mil ve puan talep ettiğinizde veya kullandığınızda doğrudan siz

İşleme zemini

İşleme, bizimle yaptığınız sözleşmeyi uygulamak amacıyla talebiniz üzerine gerekli adımları atmak ve yetkili ortaklarımız ile olan sözleşmenizi yerine getirmek için gereklidir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • İlgili ortak şirket

3. Kullanma

Size, hediye kartları, ortaklarımızın teklifleri ve bağışlar gibi alanlarda sadakat puanlarınızı kullanma fırsatı sağlarız. Bir kullanım yaptığınızda, kullanımınızı düzenlemek ve başarılı bir şekilde tamamlamak için sizin ve varsa hediye kartı alanın Kişisel Verilerini işleriz. Başka bir kişi için bir hediye kartı satın almanız durumunda, hediye kartını alıcıya e-posta veya posta ile teslim etmek amacıyla ek Kişisel Verileri işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Ad / Soyad, Ödeme kartı türü, numarası ve geçerlilik tarihi, Adresiniz, Telefon numarası, Bağlantı sistem günlükleri, E-posta adresi ve IP numarası

Bir başkası için bir hediye kartı alırsanız, teslimat türüne bağlı olarak, alıcının Adresini, E-posta adresini, Adını / Soyadını ve Telefon numarasını da işleriz

Verilerin kaynağı

Otelde veya çevrimiçi puanlarınızı kullanırken doğrudan siz

İşleme zemini

İşleme, bizimle olan sözleşmenizin yerine getirilmesini sağlamak için gereklidir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • Hediye kartı platform sağlayıcısı
 • Ödeme hizmeti sağlayıcısı
 • (Çevrimiçi) rezervasyon süreci ile ilişkili diğer BT hizmet sağlayıcıları

Hediye Kartları

Otel ödemelerini, restoranları ve spa bakımlarını ödemek için kullanılabilecek olan fiziki veya e-hediye kartları satın alma fırsatı sağlarız.

1. Bir hediye kartı satın almak

Otellerimizin birinde veya çevrimiçi olarak bir hediye kartı satın aldığınızda, hediye kartı satın alımınızı düzenlemek ve başarılı bir şekilde tamamlamak amacıyla sizin ve varsa hediye kartı alıcısının Kişisel Verilerini işleriz. Başka bir kişi için bir hediye kartı satın alıyorsanız, hediye kartını alıcıya e-posta veya posta ile teslim etmek amacıyla ek Kişisel Verileri işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Ad / Soyad, Ödeme kartı türü, numarası ve geçerlilik tarihi

Eğer hediye kartı çevrimiçi satın alınırsa, yukarıdakilere ek olarak, Adresinizi, Bağlantı sistem günlüklerini, E-posta adresini ve IP adresini işleriz

Bir başkası için hediye kartı alırsanız, teslimat türüne bağlı olarak, alıcının Adresini, E-posta adresini, Adını / Soyadını ve Telefon numarasını da işleriz

Verilerin kaynağı

Otelde veya çevrimiçi hediye kartı satın aldığınızda doğrudan siz

İşleme zemini

İşleme, talebiniz üzerine bir sözleşme yapmak ve uygulamak için gereklidir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • Hediye kartı platform sağlayıcısı
 • Hediye kartı üreticisi
 • Ödeme hizmeti sağlayıcısı

2. Hediye kartınızı kaydetme

Hediye kartlarımızdan birinin alıcısı olarak, kaybolması veya çalınması durumunda karttaki bakiye miktarını korumak için hediye kartınızı çevrimiçi kaydetmek isteyebilirsiniz. Hediye kartınızı kaydetmeye karar vermeniz durumunda, kayıt işlemini gerçekleştirmek için Kişisel Verilerinizi işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Doğum tarihi, E-posta adresi, Ad / Soyad, Telefon numarası, Unvan

Verilerin kaynağı

Hediye kartının çevrimiçi kaydı sırasında doğrudan siz

İşleme zemini

Hediye kartının kaydı sırasında özel amaçlı onay alınır

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • Hediye kartı platform sağlayıcısı

Haber Bültenlerimize Abonelik

1. Haber bültenleri ve pazarlama iletişimleri

Eğer, Radisson Rewards ile ilgili olanlar dahil haber bültenlerimizi ve pazarlama iletişimlerimizi almaya açık bir şekilde onay verdiyseniz, zaman zaman hizmetlerimiz ve en son tekliflerimiz hakkında size ulaşabiliriz ve bu amaçla Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz.

Eğer haber bültenlerimizi ve pazarlama iletişimlerimizi artık almak istemezseniz, lütfen privacyquestion@radissonhotels.com adresine bir e-posta göndererek bize bildirin. Ayrıca, pazarlama e-posta aboneliklerini size gönderdiğimiz e-postalarda bulunan abonelikten çık bağlantısına tıklayarak herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. Radisson Rewards için profilinizi güncelleyerek de aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Doğum tarihi, E-posta adresi, Ad / Soyad, Cinsiyet, Hobiler ve ilgi alanları, Telefon numarası, Otel konaklama geçmişi, İkamet edilen Ülke

Verilerin kaynağı

Haber bültenimize abone olduğunuzda veya sonrasında hesabınızı tamamlarken doğrudan siz

İşleme zemini

Haber bültenimize abonelik sırasında amaca özel onay alınır

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • E-posta iletişimleri hizmet sağlayıcısı

2. Haber bültenleri ve pazarlama iletişimleri analizleri

Haber bültenlerimiz ve pazarlama iletişimlerimiz bağlamında, özellikle de iletişimlerimizden birini açıp açmadığınız ve etkileşimde bulunup bulunmadığınız başta olmak üzere, tıklama oranını ölçmek ve haber bültenlerimiz ve pazarlama iletişimlerimizin içeriğini iyileştirmek için analiz amaçları doğrultusunda da Kişisel Verilerinizi işleyebilir ve toplayabiliriz.

İşlenen veri kategorileri

E-posta adresi, E-postaya tıklama davranışı, E-posta açma davranışı, Ad / Soyad, Radisson Rewards üye numarası

Verilerin kaynağı

E-posta analizi hizmeti sağlayıcımız

İşleme zemini

İyileştirmelerin gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla e-postalara tıklama oranını anlamak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • E-posta analizi hizmeti sağlayıcımız

Mobil Uygulamalar

Misafirlerimizin konaklamalarını rezerve etmelerine, planlamalarına ve keyfini çıkarmalarına yardımcı olmak için, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards ve Park Inn dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı otel markalarımız için mobil uygulamalar sunarız. Bu mobil uygulamalar, Apple App Store veya Google Play store dahil çevrimiçi uygulama mağazalarından indirilebilir.

Mobil uygulamalarımızı nasıl kullandığınıza bağlı olarak, Kişisel Verileriniz (i) tercih ettiğiniz bir otelde bir oda rezervasyonu yapmanıza olanak tanımak (Otel Rezervasyon Süreci'ne de bakınız); (ii) çevrimiçi girişinizi işlemek; (iii) oda servisi siparişinizi düzenlemek; (iv) talebiniz üzerine yerel bir restoranda rezervasyonlarınızı yapmak; (v) talebiniz üzerine uyandırma hizmeti, geç çıkış veya yatak açma hizmeti gibi özel hizmetleri yerine getirmek; (vi) otellerimizde toplantı ve etkinlikler düzenlemenize olanak tanımak; (vii) çevrimiçi çıkışınızı ve konaklamanız hakkında geribildiriminizi işlemek; (viii) sohbet kanalı ile olanlar dahil olmak üzere mobil uygulama aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz taleplere yanıt vermek ve (ix) topladığınız sadakat puanlarınızı görüntülemek amaçları doğrultusunda işlenebilir.

Gerçek zamanlı konumunuzu almamıza ve kullanmamıza engel olmak için, konum hizmetlerini seçmeyin. Eğer seçtiyseniz ve kararınızı değiştirdiyseniz, cihaz ayarlarınız aracılığı ile veya uygulamayı silerek konum hizmetlerinden çıkabilirsiniz. Aynı şekilde, artık mobil uygulamalarımızdan biri aracılığı ile anlık bildirim almak istemezseniz, cihazınızın işletim sistemi ayarlarından mobil uygulama(lar) için anlık bildirim iznini iptal edebilirsiniz.

Aşağıdaki bilgiler mobil uygulamalarımız bağlamında işlediğimiz veri türlerini, verilerinizi nereden aldığımızı, işlemek için dayanağımız olan zemini ve verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi tanımlar. Radisson Rewards mobil uygulaması için, lütfen Radisson Rewards hakkındaki özel bölüme bakın.

İşlenen veri kategorileri

E-posta adresleri, Ad / Soyad, Konum verileri, Konaklama ayrıntıları, Telefon numarası

Verilerin kaynağı

Uygullama(ları)mızı indirdiğinizde veya uygulama(ları)mız ile etkileşimde bulunduğunuzda doğrudan siz

İşleme zemini

Uygulamanın kurulumu sırasında veya uygulamayı kullanmanız bağlamında amaca özel onay alınır

Verileri alanlar

 • Tercih ettiğiniz Radisson oteli
 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • Mobil uygulama sağlayıcısı
 • Bulut ve barındırma hizmetl sağlayıcıları

iBeacon iBeacon’lar mobil uygulamalarımızdan birinin kurulmuş olduğu mobil cihazlar tarafından alınabilen sinyaller yayınlayan elektronik cihazlardır. Eğer uygulamalarımızdan birini cihazınıza kendi isteğiniz ile kurduysanız ve eğer uygulamaya konumunuzu izleme izni verdiyseniz, otellere kurulmuş olan iBeacon’lar uygulamaya cihazın gerçek zamanlı kesin konumu hakkında bir sinyal gönderebilir. Uygulama, bu bilgiyi kullanarak bilginin en ilgili olduğu zaman ve yerde size özel teklifler ve promosyonlar sunabilir. Örneğin, eğer öğleden sonra geç saatlerde otellerin birinde bulunuyorsanız, mobil cihazınız iBeacon’dan, uygulamanın sizi içecek veya akşam yemeği spesiyaliteleri hakkında uyarmasına neden olan bir sinyal alabilir. Uygunluğunuza göre, o anda uygulamayı kullanmıyor olsanız bile iBeacon sinyali alınabilir ve özel teklif veya promosyon size iletilebilir. Mobil uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin daha iyi çalışması için, iBeacon sinyallerine dayalı olarak başka bilgiler de toplayabiliriz, örneğin, iBeacon ve cihazınız arasındaki sinyalin gücü, cihazınızın iBeacon’ın yakınında bulunma süresi veya iBeacon’un batarya düzeyi. Gerçek zamanlı kesin konumunuzu almamıza ve kullanmamıza engel olmak için, konum hizmetlerini seçmeyin. Eğer seçtiyseniz ve kararınızı değiştirdiyseniz, cihaz ayarlarınız aracılığı ile veya uygulamayı silerek konum hizmetlerine katılmamayı tercih edebilirsiniz.

Web Sitesi Formları

GDPR kapsamında haklarınızdan birini kullanma dahil belirli bir sorunuz veya geribildiriminiz olması durumunda web site(leri)mizde bulunan formlar aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda, sorunuzu veya talebinizi ele alma ve yanıtlama veya geribildiriminizi takip etme amaçları doğrultusunda Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. Ayrıca, en iyi çevrimiçi fiyat garantisi formu gibi bizden belirli bir hizmeti talep etmenize yardımcı olabilecek diğer formları da web sitelerimizde sunarız.

Aşağıdaki bilgiler bu amaçlar doğrultusunda işlediğimiz veri türlerini, verilerinizi nereden aldığımızı, işlemek için dayanağımız olan zemini ve verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi tanımlar.

İşlenen veri kategorileri

Adres, E-posta adresi, Ad / Soyad, Radisson Rewards üyelik numarası, Konaklama ayrıntıları, Telefon numarası ve açık uçlu yorum kutularında bizimle paylaşmak isteyebileceğiniz diğer veriler.

Verilerin kaynağı

Form aracılığı ile doğrudan siz

İşleme zemini

İletişim formu aracılığı ile amaca özel onay alınır

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları

Toplantılar ve Etkinlikler

1. Toplantı ve etkinlik organizasyonu ve geribildirim

Otellerimizden birinde bir toplantı veya etkinlik düzenlemek isterseniz veya bu olasılık hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, web sitemizde bulunan Teklif İste formunu veya tahsis edilmiş iletişim formunu doldurarak, çevrimiçi toplantı ve etkinlikler sohbet robotu ile etkileşimde bulunarak, tercih ettiğiniz otele doğrudan ulaşarak veya diğer yöntemlerle bize ulaşarak bizimle iletişim kurabilirsiniz. Toplanan Kişisel Veriler toplantı veya etkinlik düzenleme talebinizi yerine getirmek için işlenir.

Toplantı veya etkinliğinizden sonra otellerimizin toplantı mekanları olarak performansını ölçmek amacıyla toplantı memnuniyet anketleri de gönderebiliriz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Toplantı veya etkinlik tarihi, E-posta adresi, Ad / Soyad, Meslek ve işi, Radisson Rewards üyelik numarası, Telefon numarası

Verilerin kaynağı

Aşağıdakiler aracılığı ile doğrudan siz

 • çevrimiçi Teklif İste formu
 • çevrimiçi iletişim formu
 • toplantı ve etkinlikler sohbet robotu
 • diğer yöntemlerle iletilen bir talep

İşleme zemini

Bizimle doğrudan veya şirketiniz adına sözleşme yapmanıza bağlı olarak:

 • İşleme, talebiniz üzerine bir sözleşme yapmak ve uygulamak için gereklidir.
 • Bir toplantı veya etkinlik düzenleyen şirkette bir öncü iletişim kişisinin bulunması ve söz konusu toplantı veya etkinlik hakkında geribildirimde bulunması bir işletme olarak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

 • Tercih ettiğiniz otel
 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • Çevrimiçi sohbet robotu hizmet sağlayıcısı
 • Toplantı memnuniyet anketi sağlayıcısı

2. Toplantı ve etkinlik pazarlama iletişimleri

Eğer bir toplantı veya etkinlik düzenleme bağlamında ticari iletişimleri almayı seçtiyseniz, size hizmetlerimiz ve en son teklifler hakkında bilgi vermek amacıyla da verilerinizi işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, E-posta adresi, Ad / Soyad, Meslek ve işi, Telefon numarası

Verilerin kaynağı

Aşağıdakiler aracılığı ile doğrudan siz

 • çevrimiçi Teklif İste formu
 • çevrimiçi iletişim formu
 • toplantı ve etkinlikler sohbet robotu
 • diğer yöntemlerle iletilen bir talep

İşleme zemini

Aşağıdakiler aracılığı ile amaca özel onay alınır

 • çevrimiçi Teklif İste formu
 • iletişim formu
 • toplantı ve etkinlikler sohbet robotu

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • Çevrimiçi sohbet robotu hizmet sağlayıcısı
 • E-posta iletişimleri hizmet sağlayıcısı

3. Toplantı ve etkinlik pazarlama iletişimleri analizleri

Toplantı ve etkinliklere ilişkin pazarlama iletişimlerimiz bağlamında, özellikle de iletişimlerimizden birini açıp açmadığınız ve etkileşimde bulunup bulunmadığınız başta olmak üzere, tıklama oranını ölçmek ve pazarlama iletişimlerimizin içeriğini iyileştirmek için analiz amaçları doğrultusunda da Kişisel Verilerinizi işleyebilir ve toplayabiliriz.

İşlenen veri kategorileri

E-posta adresleri, E-postaya tıklama davranışı, E-posta açma davranışı, Ad / Soyad, Meslek ve işi, Radisson Rewards üye numarası

Verilerin kaynağı

E-posta analizi hizmeti sağlayıcımız

İşleme zemini

İyileştirmelerin gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla e-postalara tıklama oranını anlamak bir işletme olarak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • E-posta analizi hizmeti sağlayıcımız

Analizler

Bize sunmuş olduğunuz herhangi bir veriyi, deneyiminizi optimize etmek, pazarlama, ticari ve operasyonel etkinliğimizi güçlendirmek, Kişisel Verilerine dayanarak müşterilerimizin segmentlerini oluşturmak ve teklif ve promosyonlarımızı tercihleriniz ve tüketim alışkanlıklarınıza göre kişiselleştirmek için analiz amaçları doğrultusunda kullanabiliriz. Bu analizler bağlamında, (i) misafir memnuniyet anketlerine verilen cevaplar; (ii) misafirlerin bizimle yaptığı iletişimler; (iii) pazarlama iletişimlerimiz için tıklama oranları; (iv) misafirlerimizin web sitelerimizdeki davranışları; (v) rezervasyonlar ve (vi) Radisson Rewards programımız aracılığı ile aldığımız herhangi bir bilgi dahil, misafirlerimiz hakkında tuttuğumuz farklı verileri analiz ederiz ve birleştirebiliriz. Ayrıca, lütfen özel Toplantı ve Etkinlik Pazarlama İletişimleri Analizleri ve Haber Bülteni ve Pazarlama İletişimleri Analizleri bölümlerine de bakın.

İşlenen veri kategorileri

Otel konaklama ayrıntıları, Adres, Rezervasyonlar (otel, restoran, etkinlik tiyatro vs.), Varış ve ayrılış tarihleri, Unvan, Ad / Soyad, diğer yetişkin misafirlerin Adı / Soyadı, E-posta adresi, Telefon numarası, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, kullanma geçmişi

Verilerin kaynağı

 • Radisson Rewards’a kaydolduğunuzda veya Radisson Rewards puanlarını kullandığınızda doğrudan siz
 • Çevrimiçi rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan siz
 • Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrimiçi rezervasyon kanalı
 • Seyahat acentanız
 • Çağrı merkezimiz
 • E-posta analizi hizmet sağlayıcımız
 • Otel resepsiyon masası veya danışma aracılığı ile ek hizmet/olanak talebinde bulunduğunuzda doğrudan siz

İşleme zemini

Misafirlerinin tercihlerini ve tüketim alışkanlıklarını anlamak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcıları
 • Analiz hizmet sağlayıcısı

Sosyal Medya ve Çevrimiçi Değerlendirmeler

Sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo ve Twitter dahil) veya Radisson Hospitality markalarımıza ilişkin çevrimiçi değerlendirmeler (TripAdvisor’dakiler dahil) aracılığı ile elde ettiğimiz Kişisel Verilerinizi (i) sorularınıza ve şikayetlerinize yanıt vermek; (ii) çevrimiçi itibarımızı izlemek ve (iii) hizmetlerimizi iyileştirmek ve odaklanabileceğimiz fırsatları tespit etmek amaçları doğrultusunda işleyebiliriz.

Bazı sosyal medya sayfalarımız kullanıcıların kendi içeriklerini göndermelerine izin verir. Lütfen sosyal medya sayfalarımızdan birine gönderdiğiniz herhangi bir içeriğin umumi olarak görüntülenebileceğini ve belirli kişisel bilgileri (ör. mali bilgiler veya adres ayrıntıları) bu platformlarda sunma konusunda tebdirli davranmanız gerektiğini unutmayın. Sosyal medya platformlarımızın birinde (ör. Facebook veya Instragram) kişisel bilgilerinizi paylaşırsanız başka bireylerin davranışlarından sorumlu değiliz. Ayrıca, lütfen kullandığınız sosyal medya platformlarının gizlilik ve çerez politikalarına başvurun.

İşlenen veri kategorileri

Bizimle paylaşmak isteyeceğiniz veya sosyal medyada veya bizim hakkımızdaki diğer çevrimiçi değerlendirme platformlarında yayınlanan herhangi bir Kişisel Veri

Verilerin kaynağı

 • Umuma açık sosyal medya sayfaları, çevrimiçi rezervasyon kanalları veya diğer (değerlendirme) web siteleri aracılığı ile doğrudan siz
 • Çevrimiçi itibar izleme hizmet sağlayıcımız

İşleme zemini

Misafirlerinin tercihlerini ve tüketim alışkanlıklarını anlamak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • Çevrimiçi itibar izleme hizmet sağlayıcımız

Sosyal medya yarışmaları

Zaman zaman, sosyal medya sayfalarımızdan birinde bir yarışma düzenleyebiliriz. Bu tür bir yarışmaya katılmayı tercih ederseniz, sosyal medya yarışmasını düzenlemek ve yönetmek ve kazanan(lar)ı seçmek için Kişisel Verilerinizi işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Bu, söz konusu yarışmanın veri alanlarına bağlıdır, ancak hemen her zaman aşağıdaki veri kategorilerini içerir:

Adres, E-posta adresi, Ad / Soyad, Telefon numarası

Verilerin kaynağı

Sosyal medya sayfalarımız aracılığı ile doğrudan siz

İşleme zemini

İşleme, yarışmanın hüküm ve koşullarını kabul etmeniz ile birlikte bir sözleşme yapmak ve uygulamak için gereklidir.

Verileri alanlar

 • İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
 • BT hizmet sağlayıcısı

–AB Gizlilik Yasaları Kapsamında

Haklarınız

Eğer AB’de bulunuyorsanız, AB Gizlilik Yasaları, aşağıda özetlenen, yasal istisnalara tabi prensip olarak ücretsiz olarak kullanabileceğiniz özel haklar verir. Bu haklar sınırlı olabilir, örneğin talebinizi yerine getirmek başka bir kişi hakkındaki Kişisel Verileri açığa vurursa veya yasal olarak tutmamızın zorunlu olduğu veya tutmamız için zorlayıcı meşru çıkarların olduğu bilgiyi silmemizi istediğinizde olduğu gibi. Haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, privacyquestion@radissonhotels.com adresinden e-posta ile talepte bulunabilirsiniz.

Çözülmemiş endişelerinizin olması durumunda, yaşadığınız yerdeki veya ihlalin olduğuna inandığınız yerdeki Denetleyici Kuruma şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. İlk olarak bize gelmenizi isteriz, fakat, bu hakkın sizin için geçerli olduğu kadarıyla şikayetinizi doğrudan ilgili Denetleyici Kuruma götürme hakkına sahipsiniz.

1. Onayı geri çekme hakkı

Onayınıza dayandığımız durumlarda, tercih ettiğiniz herhangi bir zamanda söz konusu onayı, (varsa) web sitemizde bulunan hesabınıza giriş yaparak veya privacyquestion@radissonhotels.com adresinden bize ulaşarak kendi inisiyatifiniz ile geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, geri çektiğiniz ana kadar onayınıza bağlı olarak verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin yasallığını etkilemez. Lütfen, örneğin bu Gizlilik Politikasında belirtilenler gibi, başka amaçlar doğrultusunda verilerinizi işlemek için başka yasal zeminimiz olabileceğini unutmayın.

2. Verilerinize ulaşma ve düzeltme hakkı

Kişisel Verilerinize erişme, gözden geçirme ve düzeltme hakkına sahipsiniz. Bizden, isminiz, e-posta adresiniz, şifreleriniz ve/veya diğer tercihler gibi bilgilerinizi gözden geçirme veya düzeltme amacıyla bilgilerinizin bir kopyasını isteme hakkına sahip olabilirsiniz. Bunu kolaylıkla web sitemizde bulunan hesabınıza (varsa) giriş yaparak veya privacyquestion@radissonhotels.com adresinden bize ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, bu Gizlilik Politikasında tanımlanan işlenen Kişisel Verilerinizin de bir kopyasını talep edebilirsiniz.

3. Silme hakkı

AB Gizlilik Yasalarına göre, Kişisel Verilerin ilk toplanma amaçları doğrultusunda artık ihtiyaç kalmaması veya onayınızı geri çekmeniz durumunda veya bu Gizlilik Politikası’nda tanımlandığı hali ile işlemeye itiraz etmeniz durumunda veya işleme için geçerli başka yasal zemin bulunmaması durumunda, bu Gizlilik Politikasında tanımlanan bizim tarafımızdan işlenmiş Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel Verilerinizin silinmesini istemeniz durumunda, lütfen privacyquestion@radissonhotels.com adresinden e-posta ile bizden talepte bulunun.

4. İşlemenin sınırlandırılması hakkı

AB Gizlilik Yasalarında tanımlanan belirli durumlarda, bizden Kişisel Verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz. Örneğin, Kişisel Verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğiniz zaman olduğu gibi. Bu durumda, verilerinizin doğruluğunu kanıtlayana kadar işlemeyi sınırlandırırız.

5. İşlemeye itiraz etme hakkı

AB Gizlilik Yasalarında tanımlanan belirli durumlarda, Kişisel Verilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için işlendiği yerler dahil Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Verileri doğrudan bize sunduğunuz, verilerin otomatik araçlar ile işlendiği ve onayınıza veya sizin ile bizim aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesine dayandığı durumda, hakkınızdaki işlenen Kişisel Verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine ile okunabilir bir formatta alma hakkına ve bir başka hizmet sunucusuna aktarma hakkına sahipsiniz.

Haklarınız – AB Dışı Kullanıcılar

Nerede bulunduğunuza bağlı olarak Kişisel Verilerinize ilişkin farklı haklara sahip olacaksınız ve geçerli yasaların ilgili gerekliliklerine ve bu Gizlilik Politikası’na uyacağız.

Kaliforniya Gizlilik Hakları

Eğer Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız her yıl bir kez Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflarla onların doğrudan pazarlama amaçları için paylaşıp paylaşmadığımızı sorma hakkına sahipsiniz. Bir talepte bulunmak için, lütfen privacyquestion@radissonhotels.com adresinden bize bir e-posta gönderin veya aşağıda listelenen adresten bize yazın. Mektubunuzda Kaliforniya'da ikamet ettiğinizi ve bir “Shine the Light” sorgusunda bulunduğunuzu belirtin.

Rusya Vatandaşları

“Kişisel Veriler Hakkında” Rusya Fedaral Yasası No. 152-FZ uyarınca, Rusya vatandaşları hakkındaki Kişisel Verileri Rusya Federasyonu’nda bulunan veritabanlarını kullanarak topluyoruz, kaydediyoruz, sistematik hale getiriyoruz, biriktiriyoruz, depoluyoruz, güncelliyoruz (yeniliyor ve değiştiriyoruz) ve ayıklıyoruz. Eğer Rusya Federasyonu’nun bir Rus vatandaşı olduğunuzu belirtirseniz, Kişisel Verilerinizi bu gerekliliğe uygun olarak işleyeceğiz ve profiliniz Rusya Federasyonu’nda bulunan veritabanlarında tutulacaktır. Eğer Rusya Federasyonu vatandaşı olduğunuzu belirtmezseniz, Kişisel Verilerinizi bu gereklilikler kapsamında işleyemeyeceğiz ve tutamayacağız ve bu nedenle sorumlu olmayacağız. Vatandaşlığınızın bulunduğu ülkeyi belirtmekten sadece siz sorumlusunuz. Rusya Federasyonu vatandaşlarının Kişisel Verilerini içeren bilgiler, Rusya Federasyonu’ndan Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Rusya yasalarının yeterli güvenlik sağladığını tanıdığı diğer ülkeler ve Kişisel Veriler için yeterli düzeyde güvenlik sağlayamayabilen başka ülkeler dahil Kişisel Veriler için yeterli düzeyde koruma sağlayan ülkelere aktarılabilir. Sitelerimiz ve uygulamalarımız üzerinden bize bilgi göndererek, formlar göndererek, sitelerimizd, programlarımıza ve uygulamalarımıza kaydolarak veya rezervasyon yaparak, bize Kişisel Verilerinizi işleme onayı verirsiniz.

Güvenlik Tedbirleri

Kişisel Verileriniz için uygun güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla, şifreleme teknikleri, fiziksel ve BT sistemi erişim kontrolleri, gizlilik sorumlulukları vs. dahil uygun teknik ve organizasyonel tedbirler uygulanır.

Bir Kişisel Veri İhlali sonucunda Kişisel Verilerin tehlikeye düşmesi durumunda, geçerli yasalar uyarınca gerekli tüm bildirimleri yaparız.

Çocuklara Hangi Kurallar Uygulanır?

18 yaş altındaki herhangi birinden bilerek veri toplamayız veya talep etmeyiz veya bilerek bu kişilerin otellerimizin birinde oda rezervasyonu yapmasına izin vermeyiz.

Ebeveynlerinin onayı doğrulanmaksızın 18 yaş altı bir çocuktan Kişisel Veri topladığımızı öğrenmemiz durumunda, söz konusu bilgiyi ortadan kaldırmak için derhal gerekli adımlar atılır. Eğer 18 yaş altı bir çocuktan bilgi aldığımıza veya onun hakkında bilgi sahibi olduğumuza inanıyorsanız, lütfen privacyquestion@radissonhotels.com adresinden bize ulaşın.

Kişisel Verileriniz Üçüncü Taraflarla Nasıl Paylaşılır?

Üçüncü Taraflar dahil, yanlızca burada tanımlandığı şekilde bilgi paylaşır veya açıklarız.

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğunda, yasal olarak zorunlu olduğunda veya geçerli yasalar uyarınca Kontrolör(ler)in meşru çıkarlarının yasal olarak korunması için gerekli olduğunda, devlet yetkilileri ve/veya emniyet görevlileri ile de paylaşılır. Ayrıca, bir ticari satışı kolaylaştırmak için meşru çıkarlarımız gerektirdiğinde, kişisel Verilerinizi ve diğer bilgileri işletmemizin tamamı veya bir kısmının halefi ile de paylaşabiliriz ve bu bağlamda ticari çıkarlarımız sizinkilere üstün gelir. Örneğin, eğer işletmemizin veya varlıklarımızın bir kısmı satıldığında, geçerli yasalara tabi olmak koşulu ile kullanıcı bilgilerini bu işlemin bir parçası olarak ifşa edebiliriz.

Uluslararası Veri Transferleri

Eğer Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) bulunuyorsanız, bu Gizlilik Politikası’nda tanımlandığı hali ile sizden topladığımız veriler, Radisson Hotel Group’un işlerini kolaylaştırmak için seçili İşleyiciler tarafından verilerin işlenmesi amacı dahil EEA dışında bir destinasyona aktarılabilir ve orada depolanabilir. Kişisel Verileriniz için, EEA dışındaki ülkelerin yasaları EEA içindeki ülkelerin yasaları ile aynı güvenlik düzeylerini sağlayamayabilir. Bu durumda, bu aktarımların AB Gizlilik Yasaları ile uyumlu olmasını sağlamak için, Avrupa Komisyonu tarafından uygun güvenliği sağladığı kabul edilen Standart Sözleşme Hükümlerini yerine getirerek veya transferin Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılması durumunda transferin Gizlilik Kalkanı’na uyan bir organizasyona yapılmasını sağlayarak uygun emniyet tedbirlerini alacağız.

Bu itibarla, lütfen Radisson Hospitality, Inc.’in AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi’ne bağlı olduğunu hatırlayın. AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Prensipleri uyarınca, Radisson Hospitality, Inc. gizliliğiniz ve Kişisel Verilerinizi toplamamız veya kullanmamız konusundaki şikayetleri çözmeyi taahhüt eder.

Radisson Hospitality, Inc. ayrıca AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamındaki çözülmemiş gizlilik şikayetlerini American Arbitration Association’a, http://go.adr.org/privacyshield.html, götürmeyi de taahhüt eder. Son olarak, belirli sınırlı durumlarda ve son çare olarak, kişilerin Amerika Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulacak olan Gizlilik Paneli önünde bağlayıcı hakem kararı talep etmeleri mümkündür.

Eğer Avrupa Birliği veya İsviçre’de ikamet etmiyorsanız, şikayetlerin ele alınmasına ilişkin Gizlilik Kalkanı gerekliliklerinin sizin için geçerli olmayabileceğini ve Gizlilik Kalkanı’nın uygulanma mekanizmalarının sizin için uygulanmayabileceğini lütfen unutmayın.

Veri aktarımı emniyet tedbirlerimiz ve var olan mekanizmalar hakkında daha fazla ayrıntı almak için, privacyquestion@radissonhotels.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Tutarız?

Kişisel Verileri, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek için gerekli oldukça, size başka türlü bildirilmedikçe veya geçerli yasalar tarafından izin verildikçe tutarız. Örneğin, Kişisel Verilerinizi, yasal sorumluluklara uymak, herhangi bir mevzuat gerekliliğini karşılamak, herhangi bir anlaşmazlığı veya davayı çözmek, ve bu Gizlilik Politikası’nı uygulamak için gerekli başka nedenler ve sahtekarlığı ve kötüye kullanımı önlemek için gerekli olan makul zaman zarfı boyunca tutarız.

Sizden topladığımız bilgiler için uygun olan tutma süresini belirlemek için, Kişisel Verilerin miktarını, doğasını, hassasiyet düzeyini, yetkisiz kullanım veya verinin ifşasından kaynaklanan potansiyel riskleri, Kişisel Verileri işleme amaçlarımızı ve bu amaçlara başka yöntemler ile ulaşıp ulaşamayacağımızı ve geçerli yasal gereklilikleri değerlendiririz.

Bu Gizlilik Politikası Üçüncü Taraf Web Siteleri için Geçerli midir?

Eğer bir Üçüncü Taraf web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsanız, kontrol etmediğimiz bir web sitesine yönlendirilirsiniz ve Gizlilik Politikamız artık geçerli değildir. Herhangi bir başka web sitesini taramanız ve etkileşiminiz, söz konusu Üçüncü Taraf web sitesinin kullanım koşulları, gizlilik ve diğer politikalarına tabidir. Başka web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyun. Bu tür Üçüncü Taraf web sitelerinde bulunan bilgi veya içerikten sorumlu veya yükümlü değiliz.

Bu Gizlilik Politikası’nda Değişiklik Yapmamız Durumunda Ne Olur?

Bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman değiştirme ve güncelleme hakkımızı saklı tutarız. Eğer bu değişiklikler, işleme konusunda önemli değişiklikler içeriyorsa veya işlemenin doğası ile ilgili ise veya sizinle ilgili ve veri koruma haklarınızı etkiliyorsa bu değişiklikleri bilginize sunacağız.

Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz

Bu Gizlilik Politikası’na ilişkin sorular, yorumlar, görüşler, talepler veya şikayetler memnuniyetle karşılanır ve privacyquestion@radissonhotels.com adresine gönderilmelidir. Eğer belirli bir otelin uygulamaları veya sahip olduğu bilgiler hakkında sorularınız varsa, lütfen doğrudan otel ile iletişim kurun.

Ayrıca, bize aşağıdaki adresten yazabilirsiniz:

Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305